27 września 2019

Ogólnopolski konkurs „Młody kierowca”

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zachęcanie ich do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowe  informacje o konkursie.