30 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”

To już 11 edycja konkursu, którego   organizatorem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach-Opolu.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty powinny dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.
Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie http://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-i-poki-nie-jest-za-poznoi,2.html.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: m.sobczak@cmjw.pl) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).