30 października 2019

Ogólnopolski konkurs pn. „Równiacha – Lajk na Tak”

Konkurs organizowany w ramach Międzynarodowej konferencji „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywa się w dwóch kategoriach:

I – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na temat: Inni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?

II – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat: „Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

 

Termin przesyłania prac: do 15 listopada 2019 r., w przypadku gdy prace będą dostarczone bezpośrednio lub do 10 listopada, gdy będą przesłane za pośrednictwem poczty konwencjonalnej (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

Uniwersytet Śląski, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji,
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Więcej informacji w Regulaminie

 

Regulamin

Zał. do regulaminu