22 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla młodzieży szkół średnich

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy przesłać dwuminutowy film ze swoim wystąpieniem na dowolny temat na adres konkurs@akademiaretoryki.pl.

Jury wybierze dziesięć najlepszych filmów, których autorzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w wielkim finale i walki o cenne nagrody. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000zł, zdobywca drugiego miejsca – 5 000zł, a zdobywca trzeciego miejsca – 3 000zł.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.
Filmy konkursowe należy przesłać do 15 stycznia 2020 r.
Szczegółowe informacje na stronie: