21 maja 2019

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r. – wydłużenie terminu do 12 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W roku 2019 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2018/2019:

1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi  osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,
2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Więcej informacji na temat regulaminowych procedur i warunków ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w załącznikach.

Kartę zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia należy przesłać na wskazany w Regulaminie adres organizatora – do dnia 8 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

UWAGA

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przedłuża termin wysłania zgłoszeń na Ogólnopolski konkurs stypendialny  dla uzdolnionych uczniów romskich do dnia 12.06.2019r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

W załączeniu:
1. Informacja o konkursie.
2. Regulamin.
3. Karta zgłoszenia