30 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, obejmujący rok szkolny 2019/2020.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie.

 

Zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2020r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora.

 

Regulamin

 

Karta zgłoszenia