9 października 2018

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju, który odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Komitet Główny przypomina, ze podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe, zainteresowane organizacji etapu

wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju, w terminie do 30 listopada 2018r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.