6 listopada 2019

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – I edycja

Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomił w tym roku Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z decyzją MEN są to zawody odbywające się niezależnie od konkursów wojewódzkich, organizowanych przez kuratorów oświaty. Struktura nowej olimpiady, a po części także jej charakter są wzorowane na dotychczasowych doświadczeniach olimpiady dla szkól ponadpodstawowych. Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów, informacje o uprawnieniach itp., dostępne są na stronie internetowej www.olijpsp.pl

Przewodniczącą Komitetu Okręgowego w Opolu jest prof. dr hab. lrena Jokiel, a olimpiada ma swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Powstańców Śl. 19,45-086 Opole