24 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości – zgłoszenia do 15 października 2020 r.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Zagadnienia poruszane w olimpiadzie dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

 

I etap – test online – 30 października 2020 r.

Test ma charakter eliminacyjny i jest podzielony na pięć etapów. Test rozwiązywany jest online przez wszystkich uczestników jednocześnie.

 

II etap – praca pisemna na wybrany temat – 15 grudnia 2020 r.

Każdy z uczestników, który przejdzie pierwszy etap, będzie miał za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden spośród przedstawionych przez organizatora tematów. Uczestnicy powinni wykazać się kreatywnością i interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut. Wyłonienie finalistównastąpi do 1 lutego 2021 roku.

 

III etap – turniej wiedzy – 31 marca 2021 roku, Warszawa.

Ostatni etap to turniej wiedzy, zostanie zakwalifikowanych do niego 20 uczestników.  Turniej podzielony jest na dwie rundy. Pierwsza to runda eliminacyjna. Do ścisłego finału przechodzi 5 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników będzie odpowiadał na losowe pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi. Uczestnik, który jako ostatni udzieli trzeciej nieprawidłowej odpowiedzi, zostaje zwycięzcą Olimpiady.

 

Przewidziane są następujące nagrody pieniężne dla uczestników, którzy zajmą kolejno:

I miejsce – 5 000 złotych

II miejsce – 4 000 złotych

III miejsce – 3 000 złotych

Uczestnicy, którzy w III etapie osiągną trzy najlepsze wyniki, zostają laureatami Olimpiady, pozostali uczestnicy III etapu zostają finalistami Olimpiady. Dla wybranych finalistów przewidziane jest wyróżnienie poprzez przyznanie im nagrody w wysokości po 500 złotych.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości nagrodą może być także indeks umożliwiający rozpoczęcie studiów. Nagrodą zamiast ww. indeksu mogą być także dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na studia.

Wszyscy laureaci oraz finaliści ponadto otrzymają dyplomy oraz zaświadczenia potwierdzające udział w Olimpiadzie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.