30 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020

Organizatorem tej ogólnopolskiej olimpiady tematycznej jest Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza z siedzibą w Białymstoku.

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020 serdeczne zapraszają zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w tych zawodach. Dla  laureatów i finalistów tego przedsięwzięcia przewidziano atrakcyjne nagrody – będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowana kandydatów na studia realizowane m.in. przez Uniwersytet w Białymstoku, jak i inne uniwersytety, w ramach stosownych uchwał rekrutacyjnych  właściwych senatów uczelni.
Podstawowe informacje o przedsięwzięciu w załączeniu.

 

Regulamin

Harmonogram