3 kwietnia 2019

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Opolu

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy w sprawie składania wniosków i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2018 r.  poz. 2245. W związku z powyższym  zmieniły się zasady dotyczące opiniowania nowych kierunków kształcenia.
Poniżej znajduje się link do  informacji  na ww. temat:

http://wupopole.praca.gov.pl/rynek-pracy/wojewodzka-rada-rynku-pracy