10 października 2018

Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości

W dniu 3 października Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości podczas którego dokonano podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie – jako jedyna z Opolszczyzny – znalazła się wśród 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski nominowanych w konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Komisja Konkursowa przyznawała punkty w różnorodnych kategoriach związanych z innowacyjnością i nowoczesnym podejściem do nauczania, np. ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne,  instrumentarium dydaktyczne – metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.

Udział w kongresie świadczy o tym, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata, propagując i wdrażając w codziennej szkolnej pracy nowoczesne technologie i innowacyjne projekty tak, aby każdy uczeń zdobył umiejętności potrzebne w dzisiejszej rzeczywistości. Uznanie należy się też pedagogom pracującym w tej placówce, bez których pasji, zaangażowania i kreatywności zdobywanie laurów w takich konkursach nie byłoby możliwe.