9 stycznia 2019

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Regulamin konkursu.

Zał.1 – Karta uczestnika.

Zał. 2 – Formularz zgłoszeniowy – część pisemna.

Zał. 2a – Zgłoszenie projektu.

Zał. 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.

Zał. 3a – Oświadczenie nauczyciela – koordynatora projektu do udziału w konkursie.