1 czerwca 2018

Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż wszyscy organizatorzy wypoczynku letniego mają obowiązek zgłaszania w wersji elektronicznej i papierowej wypoczynek organizowany w kraju i poza granicami Polski oraz inne małe formy, które będą trwały nieprzerwanie co najmniej 2 dni.

Kolonie i obozy w kraju należy zgłosić nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje:

– Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 452).