16 września 2019

Ostatni nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przypominamy, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2019 r.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 20 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Wnioski należy kierować bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.

Ponadto zapraszamy nauczycieli bibliotek na VI Opolską Sesję Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych, która odbędzie się 18 października 2019 r. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki 14. W ramach sesji odbędą się warsztaty dotyczące NPRC, prowadzone przez koordynatora programu z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty, na których można będzie uzyskać informacje jak prawidłowo napisać wniosek oraz jak przygotować sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

W załączeniu:

1. Wniosek dyrektora szkoły.
2. Wniosek Organu prowadzącego.
3. Załącznik do wniosku organu prowadzącego.