31 października 2018

Ostatnia w tym roku – uzupełniająca dystrybucja podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 (wg dodatkowych zamówień z września br.)

Informujemy szkoły, które złożyły dodatkowe (uzupełniające /wrześniowe) zapotrzebowanie na podręczniki do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej (Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3), mogą zgłaszać się po ich odbiór w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, VI piętro, pokój 603.p.)
Przed przybyciem po zamówione podręczniki proszę się telefonicznie zapowiedzieć (st. wiz. T. Świderska –
77 45 24 212), by w ten sposób upewnić się, że odbiór w planowanym przez Państwa terminie będzie możliwy.