9 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” – prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”. Na spotkaniu przedstawiono zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

5 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

5 kwietnia 2018 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”, w której uczestniczyło ponad 150 osób, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Udział wzięli również: Viloetta Porowska Wicewojewoda Opolski, Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty oraz dr n.med. Anna Matejuk Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wydarzenie […]

4 kwietnia 2018

Podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W dniu 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają […]

29 marca 2018

Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Kluczbork, 23 marca 2018 r.

23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kluczborskiego. Po powitaniu uczestników przez Panią Marzenę Perucką – Dyrektora Zespołu Szkół, w imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty […]

29 marca 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną. Działania, które mogą być już realizowane to : Przygotowanie listy książek, Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, […]

27 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie wśród uczniów oraz rodziców. Organizatorzy zapraszają szkoły z województwa opolskiego do zgłoszenia udziału […]

23 marca 2018

Zakończono rekrutację na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. O wynikach rekrutacji kandydaci będą bezpośrednio powiadamiani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie.