2 października 2017

Dystrubucja podręczników „Niko 1” i „Niko 2”

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej w klasach I i II szkół podstawowych „Niko 1 i 2” informuję, że są one do odebrania według przysłanych zapotrzebowań (zał. 1) w Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) na VI piętrze w pokoju 603 u Pani […]

2 października 2017

Lista szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

W załączeniu przedstawiamy listę szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.

2 października 2017

Inauguracja V edycji Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

29 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie inaugurujące V edycję Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2017/2018 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

28 września 2017

Podsumowanie pilotażowego programu programowania MEN oraz kampanii Programowanie z eTwinning.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – wziął udział w uroczystym podsumowaniu pilotażowego programu programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kampanii Programowanie z eTwinning. Spośród zgłoszonych do programu ponad 1300 szkół wyróżniono szkoły z 16. województw. Z województwa opolskiego wyróżnienie przyznano Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu. Na zdjęciach obok kuratora – Michała Sieka, wojewódzki […]

12 września 2017

Briefing Opolskiego Kuratora Oświaty na temat wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie  odbył się briefing Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. Tematem briefingu było: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na spotkaniu z dziennikarzami opolski kurator zaprezentował  najważniejsze informacje odnoszące się do kwestii edukacji dzieci i uczniów z różnymi potrzebami i zmian w tym zakresie. Ministerstwo Edukacji […]