14 lutego 2020

„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie, uprzejmie informujemy, że w 2020 r. zrealizowane zostaną dwa konkursy na realizację przedsięwzięć Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. Alokacja w ww. konkursach to: edycja wiosenna – 80 tys. zł edycja jesienna – 60 tys. zł. W związku z programem […]

14 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Organy prowadzące szkoły i placówki, Dyrektorzy szkół i placówek, Szanowni Państwo, w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17, pn. „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych  wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem […]

13 lutego 2020

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Centrum Kształceni Ustawicznego w Bytomiu organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach z terenu województwa opolskiego. Szkolenia realizowane są w ramach projektu  „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego na obszarze makroregionu III”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – […]

12 lutego 2020

Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 11 lutego 2020  r., Zarządzeniem  NR 5 wprowadził „Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej”.   Zarządzenie NR 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020   Procedury opiniowania wniosków. Załączniki do procedury opiniowania wniosków.

6 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku. Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert Załącznik nr 1 – oferta Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej Załącznik nr […]