10 listopada 2017

Patriotyczne kotyliony na Święto Niepodległości

Na prośbę Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka i Wicekuratora – Artura Zapały – wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie wykonali okolicznościowe kotyliony, które będą rozdawane jutro 11 listopada 2017 r.w Opolu, pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego – podczas uroczystych obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez […]

9 listopada 2017

Konferencje w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

27 października i 8 listopada 2017 r. w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 odbyły się konferencje dla przedstawicieli szkół podstawowych, w których uczestniczyli również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z terenu województwa opolskiego oraz przedstawiciele policji. W obecności Pani […]

8 listopada 2017

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego Opolski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00-13.00 w sali 1.7 Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27. Edukacja włączająca jest jednym z kierunków polityki oświatowej Państwa […]

8 listopada 2017

Aktualizacja stan na dzień 08.11.2017 r. – odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu.

7 listopada 2017

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 10-11 listopada 2017 r. w Opolu.

Serdecznie zapraszamy na obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbędzie się w dniach 10 – 11 listopada 2017 roku w Opolu.   PROGRAM OBCHODÓW: 10 listopada 2017 r. (piątek): Godz. 15:00 Opolski Urząd Wojewódzki – sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – wykład dr hab. Marka Białokura pt. „Ojcowie niepodległości. Droga do wolnej Polski” […]

7 listopada 2017

Konferencja Naukowo – Metodyczna w Kamieniu Śląskim

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – uczestniczył dziś w Konferencji Naukowo – Metodycznej pn. „Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji – role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy”. Miejscem tej dwudniowej konferencji, pod patronatem Prezydenta Miasta Opola (w dniach 7 i 8 listopada br.) jest Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu […]

27 października 2017

Konferencja w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. Adresatami są szkoły, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy […]

26 października 2017

„Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa opolskiego. Dostrzegając potrzebę wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w szkołach dzieciom chorym na cukrzycę, Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty, działającym z upoważnienia Wojewody Opolskiego, organizuje szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej  […]

25 października 2017

Wojewódzki Turniej Rowerowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.

Pan Artur Zapała- Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył 11 października 2017 r. w Wojewódzkim Turnieju Rowerowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku. 11 października 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbył się Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Udział w nim wzięło 24 uczniów ze Specjalnych […]

19 października 2017

Uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie imienia patrona szkoły – Janusza Korczaka

13 października 2017 r. Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek wziął udział w uroczystości nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie  imienia Janusza Korczaka. Hasłem przewodnim uroczystości stały się słowa Janusza Korczaka „Jeśli chcesz zmieniać świat zacznij od siebie”.