22 lipca 2020

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek województwa opolskiego   w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników urzędu Opolski […]

20 lipca 2020

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

15 lipca 2020

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. poz. 1227 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.   Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w […]

9 lipca 2020

Obowiązki kierownika wypoczynku.

Przypominamy wszystkim osobom pełniącym funkcję kierownika podczas wypoczynku o obowiązku wynikającym z zapisów art. 92l ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) dotyczącym niezwłocznego zawiadomienia właściwych osób bądź organów o każdym  wypadku w trakcie wypoczynku.