3 października 2019

II Opolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy  Szkół, Rady Rodziców Szkół województwa opolskiego.   Otwarcie zapisów na II Opolską Konferencję Rad Rodziców   Już 5 listopada 2019 r. w Opolu odbędzie się II Opolska Konferencja Rad Rodziców. Wydarzenie skierowane jest do członków rad rodziców, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rodziców w szkole. – Bez udziału rodziców nie można […]

3 października 2019

Wicekurator uczestniczył w akademii z okazji „Święta Szkoły” – ZSR w Prudniku oraz konferencji naukowej

1 października 2019 r. Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w uroczystej akademii, która miała miejsce w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku z okazji Święta Patronki Szkoły – Stefanii Sempołowskiej. Tego dnia odbyła się również w Kinie Diana w  Prudniku konferencja naukowa w ramach projektu Soli Deo Kardynał Stefan Wyszyński. Podczas konferencji tematyczne […]

3 października 2019

Sprawozdanie organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

3 października 2019

Deklaracja Młodego Pokolenia.

Informuję, że 1 października 2019 r. podczas wspólnej konferencji Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Jana Ołdakowskiego dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia, która jest odpowiedzią na Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków.   Informacja prasowa. Skan Deklaracji Młodego Pokolenia. Skan Przesłania Powstańców Warszawskich do młodych Polaków. […]

3 października 2019

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Informuję, że od 1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele oraz pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum […]

1 października 2019

PILNE – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Przypominam, że zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( Dz.U. z 2017 poz.2425 ) do dnia 15 października roku szkolnego na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt ( […]

30 września 2019

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszyscy zgłoszeni kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, otrzymali ww. stypendium. Jednocześnie informuję, że kwota stypendium wzrosła do 300 zł miesięcznie – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty […]

30 września 2019

Doradztwo metodyczne na terenie województwa opolskiego.

23 i 24 września br. podczas spotkań Opolskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia zadań osobom, które od 1 października 2019 r. obejmą stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli: Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia […]