9 maja 2018

Wyniki rekrutacji do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 18 uczniów z województwa opolskiego zakwalifikowało się do udziału  XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Zakwalifikowana młodzież w dniach 31 maja i 1 czerwca 2018 r. weźmie udział w obradach w budynku Sejmu.  Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Ponadto najlepsze zespoły z każdego województwa […]

8 maja 2018

8 maja – „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach…” – Cyceron. Drodzy Bibliotekarze oraz Pracownicy bibliotek w województwie opolskim! Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy wszystkim samych sukcesów, pozytywnej energii oraz spełniania się w życiu zawodowym jak i prywatnym. Oby każdemu z Was praca dawała zadowolenie, […]

8 maja 2018

Inicjatywa edukacyjna w ramach „Roku dla Niepodległej”.

27 kwietnia 2018 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w uroczystości podsumowania konkursów plastycznych i literackich dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Opola. Konkursy zostały ogłoszone przez Prezydenta Miasta Opola. Organizatorem gali podsumowującej było Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX in. Generała Władysława Andersa w Opolu. Uczniowie tej szkoły przygotowali część artystyczną […]

7 maja 2018

Uroczystości Wojewódzkich Obchodów Święta Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konstytucji 3 Maja.

W dniu 2 maja br. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty i Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty wzięli udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, które już po raz 10. odbyły się w Moszczance. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, lokalna społeczność oraz młodzież. W swoim wystąpieniu, podczas […]

7 maja 2018

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2018”

24 kwietnia br. odbyły się eliminacje wojewódzkich XLI Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2018”. Zawodom przyglądał się Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała.   Organizatorem eliminacji było Kuratorium Oświaty w Opolu, natomiast  współorganizatorami byli: – Zespół Szkół w Głogówku, – Bractwo Strzeleckie w Głogówku, – Starostwo Powiatowe w Prudniku, – Urząd Miasta w Głogówku, […]

2 maja 2018

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej , powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych  w poszczególnych kategoriach konkursu.

26 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ogólnopolska konferencja „ Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane było do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych, jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników […]

25 kwietnia 2018

Konferencja demograficzna w PWSZ w Nysie

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – uczestniczył w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego – stan obecny i perspektywy”. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są sygnatariusze porozumienia pomiędzy Rektorem PWSZ w Nysie – prof. dr. inż. Przemysławem Malinowskim, Starostą Powiatu Nyskiego – Czesławem […]