4 grudnia 2017

Konferencja ,,Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”.

Konferencja dotycząca wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz upowszechniania edukacji włączającej została zorganizowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odbyła się 1 grudnia 2017 r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Konferencję otworzył Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty. Podkreślił, że spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co […]

4 grudnia 2017

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017

29 listopada 2017 r. w auli Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa opolskiego za rok szkolny 2016/2017.

4 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiana wzorów sprawozdań merytorycznych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN (zakładka Finansowanie edukacji – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. W nowych formularzach należy podać także przykładowe tytuły zakupionych książek oraz zrealizowanych projektów edukacyjnych. Przypominamy, że organy […]

30 listopada 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS `2017

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek uczestniczył w uroczystej ceremonii podsumowania Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich, która odbyła się 24.11.2017 r. w Domaszowicach. Imprezę uświetniły taneczne i wokalne występy uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Odbył się także pokaz zapasów wykonany przez uczniów szkoły w Domaszowicach – członków LKS Orzeł Namysłów. Podczas uroczystości przekazano podziękowania Panu […]

29 listopada 2017

Korekta danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję informacje dotyczącą korekty subwencyjnej danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Szczegółowy wykaz potencjalnych błędów został rozesłany pocztą elektroniczną na adresy JST. Przy dokonywaniu korekty proszę pamiętać, że korekty dokonujemy  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Pliki z dokonanymi zmianami proszę […]

27 listopada 2017

Publikacja pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, w ramach koordynacji Polskiego programu energetyki jądrowej i wsparcia systemu edukacji w obszarze zadań wynikających z tego rządowego dokumentu, przygotował i wydał publikację pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”. Publikacja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych […]

24 listopada 2017

Chrząstowickie przedszkole uroczyście promowało własną książkę

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach wydało własną książkę pt. „Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego kucharza”. 23 listopada br. odbyła się uroczysta promocja książki połączona z otwarciem „Ziołowego Kącika Dydaktyczno-Relaksacyjnego”. Symbolicznego otwarcia dokonali: Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska, Wójt Gminy Chrząstowice – Florian Ciecior, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej […]