14 lutego 2018

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne.

12 lutego 2018

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r. Zał. 1 – oferta Zał. 2 – formy wypoczynku Zał. 3 – kwalifikacje kadry Zał. 4 – sprawozdanie  

12 lutego 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój […]

6 lutego 2018

Wojewódzkie Forum Bezpieczeństwa dla dyrektorów szkół -2 marzec 2018 r.

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego   Opolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół województwa opolskiego do udziału w: II FORUM BEZPIECZEŃSTWA pn. „Sytuacje kryzysowe w szkole i formy wsparcia dyrektora szkoły”,   które odbędzie się w 2 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział […]

5 lutego 2018

Półmetek Kampanii edukacyjnej Przyhamuj, życie przed Tobą

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach Kampanii edukacyjnej Przyhamuj, życie przed Tobą zaplanowano 13 spotkań w poszczególnych powiatach województwa. Siódme spotkanie z młodzieżą odbyło się w Zespole Szkół w Ozimku, a więc na terenie powiatu opolskiego. Oprócz młodzieży z miejscowego zespołu gościliśmy przedstawicieli innych szkół powiatowych – Zespołu Szkół w Tułowicach, Zespołu Szkół im. Józefa […]

2 lutego 2018

Zapotrzebowanie na druk podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących – rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Szczegółowe informacje o czynnościach, jakie należy podjąć, aby pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. W załączeniu list Wicedyrektora ORE Pani Marzenny Habib.

29 stycznia 2018

Certyfikaty „Szkół Promujących Zdrowie” dla opolskich szkół.

Z przyjemnością informujemy , że Zespół Szkół z Dobrzenia Wielkiego został  wyróżniony Krajowym Certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jest to 7 placówka z naszego województwa, która może poszczycić się tym wyjątkowym tytułem. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się 5 grudnia 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Opolski Kurator Oświaty wręczył również Wojewódzkie Certyfikaty „Szkoła Promująca […]