17 lipca 2019

Akcja „Sieci na wakacjach w Twojej miejscowości”.

Szanowni Państwo.   „Sieciaki na wakacjach” to wakacyjna akcja edukacyjna skierowana do uczniów w  wieku 6-11 lat, organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange. Dotyczy ona bezpieczeństwa dzieci w sieci. Akcja polega na zaproszeniu lokalnych inicjatorów do organizacji sieciakowych zajęć edukacyjnych w oparciu o bezpłatnie udostępnione materiały. Więcej informacji.

14 lipca 2019

Program udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2018 -2021

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 . […]

12 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu […]

9 lipca 2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Opolu w związku z przyjmowaniem wniosków o stypendium PRM i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, że w związku z przeprowadzeniem procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przetwarzane są odpowiednie dane osobowe kandydatów do ww. stypendiów., które wymienione są w „Klauzuli informacyjnej”.   Klauzula informacyjna.

2 lipca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.

Szanowni Państwo.   Prezentujemy Państwu opracowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjenta projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 dokumentację powstałą w ramach ww. projektu.Szkielety procedur wraz z broszurą dotyczące zachowania się w sytuacjach kryzysowych mogą wpłynąć na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.   Broszura […]

1 lipca 2019

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

Drodzy Rodzice.   Wakacje letnie to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych. Przypominamy o  zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, a także zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne dotyczące używania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy. Zwracamy uwagę, że produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie „dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do […]

27 czerwca 2019

Kolejna edycja naboru uczniów do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, 30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w związku z czym ogłoszono nowy nabór dla zainteresowanej młodzieży.