17 grudnia 2019

Lista laureatów konkursu plastycznego dla przedszkolaków pn. „Choinkowa Ozdoba”.

14 grudnia 2019 r. Komisja powołana Postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 grudnia 2019 r.  rozstrzygnęła konkurs  plastyczny pt. „Choinkowa ozdoba”. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: indywidualnej (uczestnik) i zespołowej (grupa przedszkolna).  Jego celem było wyłonienie prac konkursowych – „ozdób choinkowych” –  możliwych do zawieszenia na choince. Do 12 grudnia br. na konkurs […]

12 grudnia 2019

Forum Wolontariatu Szkolnego

10 grudnia br. odbyło się Forum Wolontariatu Szkolnego z ramienia Korpusu Solidarności. To pierwsze ogólnopolskie spotkanie z przedstawicielami środowiska edukacyjnego: nauczycielami, pedagogami, psychologami, czy pracownikami instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej.

11 grudnia 2019

Kurs przedmaturalny: 10-12.02.2020 r.

Katedra Literatury Polskiej i Katedra Języka Polskiego już po raz szósty zapraszają wszystkich chętnych maturzystów do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie przygotowującym do matury z języka polskiego. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze UO (p. 23, parter CM), telefonicznie: (77) 541-59-24 lub drogą mailową: inol@uni.opole.pl do 7 lutego 2020 roku lub do wyczerpania […]

11 grudnia 2019

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” we Wrocławiu

Głównym tematem Forum organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej  w dniach 8-10 stycznia 2020 r. będą nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

10 grudnia 2019

Akcja „Razem na Święta”.

Szanowni Państwo.   Zachęcamy do udziału w akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Do akcji zgłosiło się już ponad 4 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Razem na Święta” jest przesłanie przez […]

9 grudnia 2019

Z wizytą w Wołczynie.

W mikołajkowej atmosferze przedstawiciele Opolskiego Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Polskiego Związku Motorowego odwiedzili 6 grudnia 2019 r. uczniów Zespołu Szkół w Wołczynie. Zgromadzonych przywitała Pani Ewa Włos dyrektor szkoły, a spotkanie oficjalnie otworzył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty.

9 grudnia 2019

Konkurs na plakat i na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Zapraszamy uczniów z Państwa szkół do udziału w konkursach organizowanych w ramach programu pn. „Świadomy i bezpieczny Senior”. Konkurs na plakat skierowany  jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, natomiast konkurs na kartkę  z życzeniami  z okazji Dnia Babci i Dziadka do klas VI – VIII  szkół […]