27 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr”

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera […]

27 września 2019

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki  zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych algorytmiką i programowaniem do udziału w XIV Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Zawody I stopnia składają się z trzech tur i może brać w nich udział każdy zainteresowany uczeń. Pierwsza tura (testowa), polega na odpowiedzi na wybrane pytania, a dwie kolejne tury – otwarta i ukryta – na […]

24 września 2019

III edycja Roku Turystyki Szkolnej w Województwie Opolskim.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty ogłasza III edycję programu pn. „Rok Turystyki Szkolnej w województwie opolskim”. Udział w programie umożliwia uzyskanie certyfikatu „Szkoła Przyjazna Turystyce”, który będzie potwierdzać szczególne działania szkoły na rzecz upowszechniania turystyki wśród uczniów na terenie województwa opolskiego. W załączeniu regulamin wraz z dokumentacją. Regulamin. Paszport turystyczny. Wniosek […]

23 września 2019

II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „Mądrość, Kreatywność, Innowacyjność”

W dniu 18 września br. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty wziął udział w II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „MĄDROŚĆ, KREATYWNOŚĆ, Innowacyjność”. Kształcenie dla przyszłości , który odbył się w PGE Narodowy w Warszawie. Organizatorem i inicjatorem kongresu była Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Myślą przewodnią obrad było pokazanie umiejętności nabywania kompetencji personalnych, […]

23 września 2019

VII edycja Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Spotkania z uczniami w szkołach.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierujących rowerami lub motorowerami oraz uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym i wykształcenie pożądanych reakcji […]

23 września 2019

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

„Charaktery” sp. z o.o – organizator turnieju zaprasza do udziału uczniów szkół, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl), na stronie internetowej www.charaktery.eu  oraz w załączniku. Turniej trwa od 24.09.2019 r. do 4.04.2020 r..

16 września 2019

Ostatni nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przypominamy, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2019 r. Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 20 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). […]

16 września 2019

„Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”

To tytuł międzynarodowej konferencji realizowanej w związku obchodami 30. rocznicy przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  wspólnie z Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapraszają na konferencję naukową, której celem jest pogłębiona refleksja na temat funkcjonowania dokumentu oraz zastanowienie się nad […]