30 listopada 2017

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS `2017

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek uczestniczył w uroczystej ceremonii podsumowania Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich, która odbyła się 24.11.2017 r. w Domaszowicach. Imprezę uświetniły taneczne i wokalne występy uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Odbył się także pokaz zapasów wykonany przez uczniów szkoły w Domaszowicach – członków LKS Orzeł Namysłów. Podczas uroczystości przekazano podziękowania Panu […]

29 listopada 2017

Korekta danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję informacje dotyczącą korekty subwencyjnej danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Szczegółowy wykaz potencjalnych błędów został rozesłany pocztą elektroniczną na adresy JST. Przy dokonywaniu korekty proszę pamiętać, że korekty dokonujemy  wg stanu na dzień 30 września 2017 r. Pliki z dokonanymi zmianami proszę […]

27 listopada 2017

Publikacja pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”.

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, w ramach koordynacji Polskiego programu energetyki jądrowej i wsparcia systemu edukacji w obszarze zadań wynikających z tego rządowego dokumentu, przygotował i wydał publikację pod tytułem: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej. Informator-poradnik dla nauczycieli”. Publikacja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych […]

24 listopada 2017

Chrząstowickie przedszkole uroczyście promowało własną książkę

Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach wydało własną książkę pt. „Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego kucharza”. 23 listopada br. odbyła się uroczysta promocja książki połączona z otwarciem „Ziołowego Kącika Dydaktyczno-Relaksacyjnego”. Symbolicznego otwarcia dokonali: Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska, Wójt Gminy Chrząstowice – Florian Ciecior, Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej […]

24 listopada 2017

„Inwestycje, edukacja, innowacje” – konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

21 listopada br. w Wałbrzychu odbyła się konferencja pn. „Inwestycje, edukacja, innowacje” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.  Konferencja zorganizowana dla dyrektorów szkół branżowych, technicznych, doradców zawodowych, przedsiębiorców oraz instytucji biznesowych, została objęta m.in. patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem konferencji była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST–PARK” sp. z o. o., która w tym roku […]

20 listopada 2017

Konferencja w ramach programu „Cyberbezpieczny Uczeń”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej w ramach programu „Cyberbezpieczny Uczeń” dotyczącego podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. Adresatami są nauczyciele gimnazjów, klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Rejestracja dokonywana jest on-line poprzez […]

15 listopada 2017

Konferencja „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”.

14 listopada 2017 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”, zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Przekazane podczas spotkania informacje mają na celu wsparcie dzieci […]