1 kwietnia 2019

Aktualizacja danych dotyczących funkcjonowania szkół/placówek w związku z zapowiedzią akcji strajkowej.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego   Opolski Kurator Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych danych dotyczących funkcjonowania Państwa placówek oraz stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych w kontekście przeprowadzonych referendów strajkowych. Prosimy, aby załączoną tabelę wypełniły tylko te przedszkola, szkoły i placówki, w których […]

1 kwietnia 2019

Jesteśmy z Wami. Kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej „Młodzi ludzie mają plany i marzenia. Zadbamy, by mogli je spełniać”

Wystartowała kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej tematem są nadchodzące egzaminy oraz plany i marzenia młodych ludzi związane z ukończeniem szkoły. „Młodzi ludzie mają plany i marzenia. Zadbamy, by mogli je spełniać” Bohaterami spotu są uczniowie – Julia, Ludwika i Karol, którzy opowiadają o tym, co zamierzają robić po zdanych egzaminach. Wszyscy mają plany i […]

1 kwietnia 2019

Spotkanie w sprawie możliwości uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

W dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Zakładu produkcyjnego firmy Globau Sp. z o.o. w Ozimku wchodzącego w skład Grupy CB SA. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Pana Przemysława Gruszki – Dyrektora Zakładu Globau Sp. z o.o., Pani Magdy Górskiej przedstawiciela ww. firmy, Pana Dariusza Bigasa Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, Tomasza Ciekalskiego – […]

1 kwietnia 2019

Konferencja warsztatowa eTwinning Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii w Opolu

29 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu odbyła się konferencja warsztatowa eTwinning Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, w którym działa Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferują […]

28 marca 2019

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku. Załącznik nr 1 […]

26 marca 2019

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.   W związku z kończącym się II kwartałem realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań za II kwartał (styczeń – […]