18 grudnia 2018

Finał konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba”.

18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia przez Opolskiego Kuratora Oświaty – pana Michała Sieka i Opolskiego Wicekuratora Oświaty – pana Artura Zapałę nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych dyplomów, uczestnikom konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba” i ich opiekunom.

17 grudnia 2018

Konferencje w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

17 grudnia w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 odbyła się konferencja dla przedstawicieli szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyli również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z terenu województwa opolskiego oraz przedstawiciele policji. W obecności Pana Mieczysława Wojtaszka Dyrektora […]

17 grudnia 2018

Komentarz Opolskiego Kuratora Oświaty na temat medialnych sygnałów dotyczących protestu nauczycieli.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! W związku z zainteresowaniem mediów, które oczekują informacji na temat skali protestu nauczycieli polegającym na korzystaniu przez nich w najbliższych dniach ze zwolnień lekarskich, informuję, że do Kuratorium Oświaty w Opolu nie wpłynęły żadne informacje potwierdzające te medialne doniesienia. Również oświatowe organizacje związkowe nie potwierdziły tego faktu. Kurator nie jest […]

17 grudnia 2018

Wicekurator uczestniczył w konferencji metodycznej w Prudniku

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział  w konferencji metodycznej pn. „Ryzyka ponowoczesności jako wyzwanie edukacyjne i profilaktyczne. Jak żyć w świetle wielu ofert i kultur – jak wzajemnie się szanować?”, która  odbyła się 14 grudnia 2018 r. Konferencja realizowana w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA” – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu […]

17 grudnia 2018

Sprawozdanie finansowe – aktywna tablica za rok 2018

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w 2018. Sprawozdanie proszę przesłać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 45-081 Opole. Wersję elektroniczna sprawozdania proszę wysłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl 1. Sprawozdanie finansowe organu […]