4 grudnia 2018

Konferencja w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego   Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. Adresatami są dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja dokonywana poprzez […]

4 grudnia 2018

Akcja „Razem na Święta”

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do włączenia się w akcję „Razem na Święta”, które zorganizują działania w ramach przedświątecznego wolontariatu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki, które zaangażują się w akcję, będą mogły pobrać […]

30 listopada 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań merytorycznych z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. Przypominamy, że organy prowadzące zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r.(liczy się […]

30 listopada 2018

Ogólnopolska konferencja „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole”.

Szanowni Państwo, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarcze oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole”, która odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Łodzi, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przy ul. Wojska Polskiego 83, w godzinach 10.00-16.00. Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i finansowana […]

29 listopada 2018

Otwarcie Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet

28 listopada 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty brali udział  przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w otwarciu  Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet. Alejkę zdobią drewniane ławki, na których widnieją tabliczki z informacją dotyczącą dziesięciu wybitnych Polek, które odmieniły historię kraju. Dopełnieniem uroczystości było otwarcie wystawy pn. […]

29 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+

26 listopada 2018 r. w Zespole Szkól Zawodowych im. St. Staszica w Opolu odbyło się forum szkól zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego, pokazanie przykładów […]