6 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach […]

5 marca 2018

Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych. Bieg „Tropem Wilczym” w Grodkowie

W całej Polsce w niedzielę 4 marca 2018 r. odbywały się „Biegi Tropem Wilczym”. Impreza w powiecie brzeskim była również celebrowana w Grodkowie, gdzie po raz drugi miłośnicy aktywności m.in. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Robert Socha – odpowiedzialny za sprawy obronne w opolskim kuratorium rywalizowali w dwóch kategoriach dystansowych.

5 marca 2018

Udział Pana Artura Zapały w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wraz z delegacją dyrektorów szkół i władz oświatowych złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Prudniku. Uroczystość była okazją przypomnienia roli jaką odegrali Żołnierze Wyklęci nie zgadzający się na utratę przez Polskę niepodległości po 1945r. W uroczystościach brali udział władze miasta, przedstawiciele […]

5 marca 2018

Udział Pana Artura Zapały Opolskiego Wicekuratora Oświaty w uroczystościach poświęconym Żołnierzom Wyklętym w Głubczycach.

Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała uczestniczył w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. W trakcie uroczystości pan Tomasza Greniuch wystąpił z wykładem przybliżającym młodzieży postać majora Henryka Flame „Bartka” oraz działalność Narodowych Sił Zbrojnych.

5 marca 2018

Udział Pana Artura Zapały Opolskiego Wicekuratora Oświaty w posiedzeniu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty 23 lutego 2018r., brał udział w posiedzeniu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w Opolu na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W trakcie posiedzenia, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, GDDKiA Oddział w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Miejskich w Opolu przedstawili program mający na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Po raz kolejny przedszkola, […]

5 marca 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego – przedłużenie terminu rekrutacji do 22 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jest jeszcze możliwość złożenia  do dnia 22 marca 2018 roku do godziny 15.00 dokumentów kandydatów na szkolenie do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku […]