28 grudnia 2018

Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu laureatem konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Rozstrzygnięto Konkurs „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Spośród uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów, komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej wyłoniła laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych. Dodatkowo przyznano również trzy wyróżnienia za najciekawsze rozwinięcie […]

21 grudnia 2018

Wicekurator uczestniczył w „Wigilii Polskiej” na Rynku w Prudniku

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała uczestniczył w „Wigilii Polskiej”, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. na Rynku w Prudniku. Impreza ta była zorganizowana przez wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, przy znaczącym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku, w ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz […]

18 grudnia 2018

Finał konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba”.

18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia przez Opolskiego Kuratora Oświaty – pana Michała Sieka i Opolskiego Wicekuratora Oświaty – pana Artura Zapałę nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych dyplomów, uczestnikom konkursu plastycznego „Choinkowa Ozdoba” i ich opiekunom.

17 grudnia 2018

Konferencje w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”.

17 grudnia w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 odbyła się konferencja dla przedstawicieli szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyli również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z terenu województwa opolskiego oraz przedstawiciele policji. W obecności Pana Mieczysława Wojtaszka Dyrektora […]

17 grudnia 2018

Komentarz Opolskiego Kuratora Oświaty na temat medialnych sygnałów dotyczących protestu nauczycieli.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! W związku z zainteresowaniem mediów, które oczekują informacji na temat skali protestu nauczycieli polegającym na korzystaniu przez nich w najbliższych dniach ze zwolnień lekarskich, informuję, że do Kuratorium Oświaty w Opolu nie wpłynęły żadne informacje potwierdzające te medialne doniesienia. Również oświatowe organizacje związkowe nie potwierdziły tego faktu. Kurator nie jest […]