8 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019, a także przyjęcia tych finalistów i laureatów w pierwszej kolejności do szkół określonych w art. 132 Prawo oświatowe i 20 d ustawy o systemie oświaty

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień uczniów związanych z rekrutacją oraz zwolnień z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019 podajemy linki ze szczegółowymi informacjami  dotyczącymi podwyższych kwestii.

8 kwietnia 2019

Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Prudniku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku od 5 do 7 kwietnia 2019 r. przebywało około 65 wyróżnionych i nagrodzonych dyrektorów schronisk młodzieżowych z całej Polski. Uczestniczyli oni w wycieczkach krajoznawczo–turystycznych na południu województwa opolskiego. Natomiast 6 kwietnia 2019 r. w Kinie Diana w Prudniku odbyła się uroczysta Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, […]

8 kwietnia 2019

Komunikat – wynagrodzenie a strajk

Szanowni Państwo, Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień ze stosunku […]

8 kwietnia 2019

Zgłoszenia dyrektorów szkół do Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące uzupełnienia składu zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli w szkołach, informuję, iż w przypadku braku możliwości  utworzenia i powołania zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych, Kuratorium Oświaty w Opolu dysponuje bazą zawierającą listę osób, które zgłosiły gotowość udziału w pracach ww. zespołów. Wszelkie zapytania i prośby dotyczące wytypowania nauczycieli do składów zespołów nadzorujących i […]

5 kwietnia 2019

Informacje CKE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     Centralna komisja Egzaminacyjna ogłosiła zaktualizowane ,,Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów” w 2019 r. w związku z nowelizacją rozporządzeń o egzaminach.   Informacje są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/zaktualizowane-wersje-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2019-r/  

5 kwietnia 2019

Komunikat-kwalifikacje pedagogiczne.

Jednostki samorządu terytorialnego, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące udokumentowania posiadania kwalifikacji pedagogicznych, w związku z wprowadzeniem rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, wyjaśniam co następuje: Zgodnie z treścią […]

5 kwietnia 2019

„Lekcja z MISTRZEM”.

ĆWICZĘ JA, ĆWICZYSZ TY, ZDROWA JA, ZDROWI MY. Pod takim hasłem 28 marca 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Branicach odbyła się „Lekcja z MISTRZEM”. Do Szkoły Podstawowej w Branicach zawitała brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w wioślarstwie w czwórce podwójnej Pani Joanna Hentka. Lekcja z Panią Joanną Hentką […]