4 marca 2019

Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.   […]

4 marca 2019

Etap wojewódzki (11 marca 2019 r., godz. 10.00) Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz uczniów Branżowych Szkół I stopnia

Etap wojewódzki (11 marca 2019 r., godz. 10.00) Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz uczniów Branżowych Szkół I stopnia odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, sala nr 233, II piętro.

27 lutego 2019

Zmiany w przepisach prawa oświatowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

25 lutego 2019

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Szanowni Państwo Zachęcamy do udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca br. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl Do udziału w przedsięwzięciu mogą zgłaszać się szkoły i placówki, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe […]

21 lutego 2019

Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną […]

20 lutego 2019

Nowe przepisy prawa oświatowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.     Załączniki   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego. Rozporządzenie […]

19 lutego 2019

Inauguracja VI edycji Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj Życie przed Tobą”.

15 lutego 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu zainaugurowano VI edycję Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Po kilku edycjach realizowanych w poprzednich latach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w bieżącym roku szkolnym została ona skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego. Głównym celem akcji jest uświadomienie zagrożeń wynikających […]