21 marca 2019

Otwarcie Sali: Integracji Sensorycznej, Multimedialnej i Rehabilitacyjnej w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 20 marca 2019 roku Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył wraz z Panem Andrzejem Bułą – Marszałkiem województwa oraz Panem Romanem Kolkiem – Wicemarszałkiem województwa w otwarciu sali: integracji sensorycznej, multimedialnej i rehabilitacyjnej w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ,,Wspierajmy się razem!!! Rehabilitacja dla seniorów, integracja sensoryczna dla dzieci oraz […]

18 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Proszę o zapoznanie się. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w […]

15 marca 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Uchwałą Rady Ministrów  z 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek […]

14 marca 2019

III Festiwal Praw Człowieka

Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty uczestniczył 14 marca 2019 r. w Festiwalu Praw Człowieka, którego hasłem przewodnim było „Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie”. W festiwalu m.in. uczestniczyli marszałek województwa oraz wicestarosta kędzierzyńsko-kozielski.

14 marca 2019

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Szanowni Państwo   21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek weźmie udział w zajęciach zorganizowanych z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w nowo otwartej pracowni informatycznej w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu. W […]

12 marca 2019

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 33 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 64 bibliotek szkolnych. W roku 2019 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem […]