8 listopada 2018

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy na wojewódzką uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18.

6 listopada 2018

Projekt Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska

W imieniu Kuratora Śpiewającej Polski Region Opolski  – w trosce  o rozwój śpiewu zespołowego na Opolszczyźnie, zapraszamy do udziału w Projekcie „Śpiewająca Polska” – Akademii Chóralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Projekt zakłada wsparcie – także finansowe – dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków. W związku  z powyższym pan Tadeusz Eckert – Kurator Śpiewającej Polski Region […]

6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+ Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program […]

31 października 2018

Ostatnia w tym roku – uzupełniająca dystrybucja podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 (wg dodatkowych zamówień z września br.)

Informujemy szkoły, które złożyły dodatkowe (uzupełniające /wrześniowe) zapotrzebowanie na podręczniki do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej (Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3), mogą zgłaszać się po ich odbiór w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, VI piętro, pokój 603.p.)

27 października 2018

Wystartowali! Opolski Bieg Belfra 2018

Właśnie trwa Opolski Bieg Belfra. Na start zgłosiło się ponad 200 uczestników w kategoriach: open, nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany oraz pracownik administracji i obsługi, a także pracownik kuratorium. Kolejną grupa to zawodnicy startujący w marszu Nordic Walking. W Biegu biorą udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz […]

26 października 2018

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym […]

26 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+

25 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferuje ww. program,  osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także  w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego […]

26 października 2018

Wizyta Opolskiego Kuratora Oświaty na zaproszenie Prezydenta Urzędu Dyrekcji Nadzoru i Kontroli w Nadrenii-Palatynacie

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Tomasz Słodziński – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, na zaproszenie Prezydenta Urzędu Dyrekcji Nadzoru i Kontroli w dniach 16-19 października 2018 r. przebywali w Nadrenii-Palatynacie. Celem wizyty było omówienie wspólnych obszarów współpracy i projektów. Opolski Kurator Oświaty podczas wizyty przedstawił system edukacji […]