22 stycznia 2019

List Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum.

15 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w zajęciach organizowanych przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu w czasie ferii zimowych.

Szanowni Państwo.   Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu  zaprasza dzieci i młodzież wypoczywającą na koloniach i półkoloniach na terenie Opolszczyzny na specjalnie przygotowane zajęcia. W ramach 1,5 godzinnego spotkania uczestnicy obejrzą wystawę monet „Dzieje Złotego”. Będą mieli możliwość wysłuchania pogadanki na temat oszczędzania i inwestowania. Nie zabraknie gier i zabaw oraz zająć plastycznych. […]

11 stycznia 2019

Program „Razem dla integracji” – ankieta dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W zawiązku z realizacją programu „Razem dla integracji” dofinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta zbiera niezbędne dane związane z realizacją projektu, między innymi liczbę uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz kraj ich pochodzenia. W związku z krótkim terminem realizacji […]

11 stycznia 2019

Konferencja pn. ,, Rynek pracy wyzwaniem, szkolnictwo zawodowe szansą”

9 stycznia 2019 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w konferencji pn. ,, Rynek pracy wyzwaniem, szkolnictwo zawodowe szansą”, której organizatorami byli: Danuta Trzaskawska – Dyrektor ZS CKP w Grodkowie i Beata Sobów – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki […]