22 listopada 2018

Parada Polskości na Stulecie Niepodległości w Prudniku

20 listopada 2018 r. Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty brał udział w uroczystej gali zakończenia projektu realizowanego przez cały rok jubileuszowy przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Prudniku „Parada Polskości na Stulecie Niepodległości”. Celem projektu było kształtowanie u uczniów pozytywnych cech polskości i patriotyzmu poprzez szereg różnorodnych działań, odwołujących się do polskich […]

22 listopada 2018

Spotkanie dotyczące kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik.

W dniu 19 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Panem Józefem Stelmachowskim, Panem Ryszardem Wowkiem, Panem Janem Staszyńskim właścicielem firmy świadczącej usługi transportowe oraz Dyrektorem ZS CKP Grodków Panią Danutą Trzaskawską, nauczycielami kształcenia zawodowego ZS CKP Grodków oraz zastępcą dyrektora […]

21 listopada 2018

100 biało-czerwonych akumulatorów od AUTOPART

AUTOPART przekazuje 100 biało-czerwonych akumulatorów samochodowych z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Akcja skierowana jest do wszystkich szkół średnich technicznych z całego kraju. Akumulatory zostaną wyprodukowane w fabryce w Mielcu dokładnie w listopadzie 2018 roku. AUTOPART, polski producent akumulatorów do wszystkich typów pojazdów, przygotował limitowaną serię akumulatorów do samochodów osobowych, która trafi do szkół technicznych. Szkoły […]

16 listopada 2018

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

15 listopada 2018 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, która odbyła w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Uroczystość zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu miała na celu odznaczenie stu krwiodawców z regionu opolskiego, którzy […]

15 listopada 2018

Uroczyste podsumowanie XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Sam nie palę i innym odradzam”.

15 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu odbyła się gala finałowa uroczystego podsumowania XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Sam nie palę i innym odradzam”, w której uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty. Organizatorami uroczystości była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Patronat nad konkursem sprawował Opolski […]

15 listopada 2018

Informacja dotycząca otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.

Zgodnie z pismem z 13 listopada 2018 r. Departamentu Współpracy Międzynarodowej Opolski Kurator Oświaty przekazuje informacje dotyczącą otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą. W załączeniu informacja na temat dwóch konkursów: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka […]