2 lipca 2018

Materiały do wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela-przykłady.

Szanowni Państwo,  Dyrektorzy Szkół województwa opolskiego.   W związku z ustawowym obowiązkiem ustalenia przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli informuję, że zgodnie z zapowiedziami, na stronie Ministra Edukacji Narodowej znajdują się propozycje materiału wyjściowego do ewentualnego wykorzystania przez Państwa Dyrektorów przy opracowaniu regulaminu.

29 czerwca 2018

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 8 szkół podstawowych (obecni uczniowie klas 7) po raz pierwszy przystąpią do nowego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Będzie on miał formę pisemną. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z […]

29 czerwca 2018

Uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu.

28 czerwca 2018 r. na placu apelowym 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego rozpoczęto uroczyste obchody Święta 10. Brygady Logistycznej w Opolu, w których uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty wraz z przedstawicielami Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalnych władz rządowych i samorządowych, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych, a także przedstawicielami służb mundurowych […]

29 czerwca 2018

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 7

Szanowni Państwo, Tegoroczni siódmoklasiści w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.   Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i […]

22 czerwca 2018

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. Sabina Knopik dyrektor szkoły przywitała gości. Następnie zabrali głos Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Maria Feliniak Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich. Zaproszonych gości  reprezentowali m.in.: Artur […]

22 czerwca 2018

Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty podsumowująca rok szkolny 2017/2018

21 czerwca 2018 r. na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka,  poświęcona podsumowaniu kończącego się roku szkolnego 2017/2018 – roku wdrażającego reformę oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów, obok Opolskiego Kuratora Oświaty –  uczestniczył Starosta Brzeski – Maciej Stefański, Zastępca Burmistrza – Tomasz Witkowski oraz  […]

22 czerwca 2018

Podsumowanie V edycji Kampanii Edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół im. Bolesław Chrobrego w Niemodlinie odbyło się podsumowanie kolejnej V edycji kampanii realizowanej w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu udział wzięli: ·         Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, ·         Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty, ·         Edward Kinder – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, […]

21 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie EDUinspirator

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu EDUinspirator. Konkurs adresowany jest dla uczestników projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych, zdobyli nowe kwalifikacje, zajmują się edukacją i wykorzystują zdobyte umiejętności by zachęcić innych do działania. Zgłoszenia w następujących kategoriach: Edukacja szkolna; Szkolnictwo wyższe; Edukacja zawodowa; Edukacja dorosłych; Edukacja pozaformalna młodzieży. Zgłoszenia do konkursu do 30 czerwca 2018 r. […]