28 sierpnia 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Archezja realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

28 sierpnia 2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko- -niemieckie projekty. Od ponad 25 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Więcej informacji na stronie lub załączonej ulotce.

27 sierpnia 2018

Fundacja „Rodzice w szkole” zaprasza do udziału w projekcie pn. Niepodległe nutki

Projekt pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Mazowieckiego adresowany jest do szkół podstawowych. Jego głównym celem jest przybliżenie uczniom klas I-III, ich rodzicom i nauczycielom sylwetek kilkunastu polskich kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością wspierali w okresie zborów dążenia do odzyskania niepodległości.

23 sierpnia 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych do Kuratorium Oświaty w Opolu.

Szanowni Państwo.   W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) w załączeniu przekazujemy najistotniejsze informacje dotyczące zgłaszania wycieczek zagranicznych.   Informacje dotyczące zgłaszania wycieczek zagranicznych. […]

22 sierpnia 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Tegorocznym tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z […]

22 sierpnia 2018

Prowadzenie przez szkoły działań w celu przeciwdziałania narkomanii.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

22 sierpnia 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  Konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie  pt.:„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania […]

20 sierpnia 2018

„Bezpieczne wakacje” 2018 – formularz sprawozdawczy.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, Prosimy o przekazanie informacji dotyczących podjętych przez Państwa działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo uczniów w okresie ferii letnich 2018 r. Dane proszę przekazywać do dnia 10 września 2018 r. tylko i wyłącznie poprzez niniejszy arkusz on-line: Arkusz Prosimy uwzględnić działania realizowane w okresie poprzedzającym wakacje oraz […]

17 sierpnia 2018

Porozumienie miedzy Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Iwona Rajca Biernacka, złożyli dziś (17 sierpnia 2018 r.) oficjalne podpisy pod zawartym porozumieniem miedzy instytucjami, którymi kierują. Celem porozumienia jest m.in. podjęcie współpracy na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa oraz wstąpienia do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku kostnego […]