17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach. Arkusz monitorowania dostępny będzie dla dyrektorów szkół na platformie nadzoru pedagogicznego  www.seo2.npseo.pl do 18 stycznia 2018 r. Pod adresem […]

12 stycznia 2018

Wyniki etapu rejonowego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 10 stycznia 2018 r.  w Opolu.   Koordynator Wojewódzki Konkursu Robert Socha   Załącznik: Wyniki etapu rejonowego – konkurs

12 stycznia 2018

Co należy wiedzieć przed feriami

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik pn. „Co należy wiedzieć przed feriami”. Został on zamieszczony na stronie Ministerstwa w zakładce „Wypoczynek”. Informacje ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

9 stycznia 2018

PILNE! – monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zgodnie z wcześniejszymi informacjami 2 stycznia 2018 r. rozpoczęło się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będzie trwało do 31 stycznia 2018 r. Monitorowanie odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Po zalogowaniu macie Państwo widoczne dwa arkusze:

9 stycznia 2018

„Za Życiem” – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin.

Przypominamy o możliwości przystąpienia przez starostwa powiatowe do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dotyczącego realizacji w latach 2017-2021: ·         działania 1.5 –  Pomoc uczennicom w ciąży; ·         działania 2.4 – Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa […]

9 stycznia 2018

Sprawozdania z realizacji NPRC w 2017 roku.

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie zakupu książek zobowiązane są  do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r./ liczy się data wpływu do urzędu/.

8 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada będzie ciałem opiniodawczo – doradczym Minister Edukacji, w której skład wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady […]

8 stycznia 2018

Komunikat w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Szanowni Państwo, w związku z Wojewódzkim Konkursem Matematycznym, który odbywa się w tym samym terminie informuję, że etap rejonowy XXIII Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej” rozpocznie się odpowiednio pół godziny później, tj.   10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 11.30 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym […]