2 października 2017

Październik 2017

Szanowni Państwo!

Niemal każdego dnia napływają do nas liczne zaproszenia ze szkół / placówek, instytucji oświatowych i innych województwa opolskiego. Ze zrozumiałych względów nie zawsze możemy uczestniczyć w organizowanych przez Państwo uroczystościach / imprezach. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, liczymy na wyrozumiałość i dalszą życzliwą pamięć.

 Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty
Zaproszenia:
3.10.2017r.
KW Policji w Opolu –  Wojewódzka Inauguracja podręcznika z zakresu bezpieczeństwa pn. „Pierwszaki”;
4.10.2017r.
PSP w Lasocicach – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych;
ZSM w Namysłowie – Uroczystość Święta Szkoły połączona z ósmą edycją szkolnego programu patriotyczno-wychowawczego „Pamięć o Żołnierzach Września 1939”;
5.10.2017r.
KWP w Opolu – Inauguracja podręcznika z zakresu bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Przedszkolak”;
6.10.2017r.
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – 73. rocznica przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf;
9.10.2017r.
MEN – Gala  konkursu „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”;
11.10.2017r.
J.I. Wójcik –  Finał Turnieju Poetyckiego dla młodzieży, w ramach XXVIII Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śl. w Brzegu;
SOS-W w Prudniku – II Wojewódzki Turniej Rowerowy;
12.10.2017r.
PMWSZ w Opolu – Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018;
Starosta Nyski – Uroczystość z okazji DEN;
12-13.10.2017r.
Marszałek Woj. Op. – II Forum Ludzi Kultury i Nauki pod hasłem „Pasjonaci”;
13.10.2017 r.
PSP nr 19 w Kędzierzynie – Koźlu – Uroczystość 30-lecia Szkoły;
16.10.2017r.
ZSE w Opolu -Sesja popularnonaukowa „Tadeusz Kościuszko -refleksje w dwusetną rocznicę śmierci 1817/2017;
17.10.2017r.
WSB we Wrocławiu – Wydz. Ek. w Opolu – Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018;
Starosta Oleski – Uroczyste spotkanie z okazji DEN;
ZS-P w Karłowicach Wielkich – 60-lecie szkoły podstawowej;
Wojewódzka Opolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Posiedzenie rady;
18.10.2017r.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu – Święto Organów Administracji Wojskowej Województwa Opolskiego i 55-lecie Woj. Sztabu Wojsk. w Opolu;
19.10.2017r.
Zarząd Przedsiębiorstwa Agroturystycznego Hetman Roma Byczyna – Seminarium konsultacyjne;
19-20.10.2017r.
MODN Opole – konferencja Colloguium Charitativum – Religijność w przestrzeni prywatnej
i publicznej Europy, Rzeczypospolitej i ziem polsko-litewskich XVI-XIX;
21.10.2017r.
Brzeskie Centrum Kultury – Gala jubileuszowa z okazji 50-lecia BCK;
28.10.2017r.
Kongres Obywatelski