31 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017 / 2018

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny

PLAN NADZORU OKO na rok szkolny 2017-2018