11 maja 2018

Podręczniki zaadoptowane Nasz Elementarz – klasa III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W nawiązaniu do pisma WSPE-ZSZE/410/10/2018/JR z dnia 7 maja 2018 r. proszę o dokonanie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Przy składaniu zamówienia prosimy o uwzględnienie faktu posiadania przez szkoły/placówki zaadoptowanych podręczników i możliwości przekazania ich innym placówkom.

Informacje proszę przesłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl w terminie do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 14 w wg wzoru w zamieszczonych tabelach. W przypadku, gdy szkoła nie posiada ww podręczników oraz nie zamawia brakujących proszę o nieprzesyłanie informacji

Załącznik nr 1 – podręczniki druk powiększony.

Załącznik nr 2 – podręczniki system Braill’a.

Załącznik nr 3 – podręczniki – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.