3 czerwca 2019

Podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

29 maja 2019 r. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom opiekunom.Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów, klas gimnazjalnych oraz szkól ponadgimnazjalnych.

Organizatorem konkursu był Opolski Kurator Oświaty, współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Opole. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego, który był także jednym ze sponsorów nagród.

W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli z wyróżnionych szkół oraz przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Opolu wzięli udział: Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty, Pani Joanna Wnuk – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu,  Pani Monika Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Bogusława Gruszka-Knapiak – reprezentująca Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Gościem honorowym była Pani prof. Barbara Kubis wieloletnia przewodnicząca jury i mentor konkursu.

Jury reprezentowali:

Krystyna Kulpa – Prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Opole, 
Celina Zając – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie,
Beata Kwiatoń-Czernik – nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
Marta Zwardoń – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu,
Halina Pilarz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu.

Spotkanie otworzył i prowadził Pan Tomasz Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu. W pierwszym punkcie głos zabrał Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który przywitał wszystkich zebranych, a także w dalszej części wystąpienia podkreślał znaczenie różnorodności kulturowej oraz dobro sąsiedzkiego współistnienia ludzi zamieszkujących Śląsk.

Następnie Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty podziękował uczniom i nauczycielom za udział w konkursie zachęcając ich jednocześnie do dalszej rywalizacji. Kolejnym punktem uroczystości  było uroczyste podziękowanie Pani Barbarze Kubis za wieloletnie przewodniczenie jury konkursu i opiekę naukową. Pani prof. Kubis w swoim wykładzie podkreśliła złożoność dziejów Śląska Opolskiego i wpływ losów osobistych na jego dzieje, zwróciła także uwagę na znaczenie symboliki dążeń Polaków do wolności.

Następnie Organizatorzy IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich wręczyli dyplomy i nagrody wyróżnionym  uczniom oraz podziękowania nauczycielom i jurorom konkursu.

Na zakończenie krótki występ artystyczny zaprezentowała jedna z nagrodzonych uczennic Patrycja Dorosiewicz z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Opolu. Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna nagrodzonych prac uczniów. Opolskie media reprezentowały Radio Opole i Radio Doxa.