5 grudnia 2018

Podsumowanie konkursu na projekt graficzny logo programu podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018 – 2020 –„Świadomy i bezpieczny Senior”.

04 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie jury powołanego do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursu na projekt graficzny logo programu „Świadomy i bezpieczny Senior”. Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu.

Nagrodę główną otrzyma Michał Bega uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Przyznano również 2 wyróżnienia:

Emilia Reguła uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,

Maciej Wolny uczeń  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.