8 września 2017

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej w Poznaniu

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – wziął udział w posiedzeniu Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej, które odbyło się w dniach 4 – 5 września 2017 r. w Poznaniu.
Z poziomu ministerstw obu krajów w dwudniowym spotkaniu uczestniczyła Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w MEN oraz Steffen Freiberg – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.Gospodarzy spotkania reprezentowali: Marlena Maląg wicewojewoda wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska. Celem Komitetu jest wspieranie polsko-niemieckiej współpracy edukacyjnej. Komitet ds. Edukacji jest jednym z 4. gremiów roboczych Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
W ramach działających grup, omówione zostały tematy związane z kształceniem ogólnym, zawodowym i szkolnictwem wyższym. Uczestnicy posiedzenia rozmawiali o wdrażanej reformie edukacji oraz zaprezentowany został też projekt polsko-niemieckiego podręcznika szkolnego do nauczania historii, bowiem edukacja historyczna była hasłem przewodnim tegorocznej – ósmej  edycji Komitetu. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że zadaniem osób i instytucji związanych z edukacją i wychowaniem, pozostaje przekazywanie młodym pokoleniom prawdy historycznej i budowanie na niej prawdziwego porozumienia.
Ministrowie obu krajów potwierdzili rolę i znaczenie Komitetu ds. Edukacji jako platformy polsko-niemieckiego dialogu w obszarze edukacji i młodzieży, której celem jest sprzyjanie rozwojowi bezpośrednich kontaktów dwustronnych na poziomie lokalnym jak i regionalnym.