4 czerwca 2019

„Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji” – to temat tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży, który w sobotę, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, zebrał się w siedzibie parlamentu. To jego XXV sesja.

31 maja i 1 czerwca br. ośmiu przedstawicieli województwa opolskiego brało udział w wyjeździe do Warszawy w ramach którego uczestniczyli w XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pierwszy dzień pobyty był poświęcony zwiedzaniu Warszawy. W tym dniu pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oprowadzali uczestników po miejscach pamięci związanych z historią Warszawy.

W drugim dniu obyła się sesja SDiM.

Młodych ludzi przywitał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Następnie przekazał głos marszałkowi Sejmu Dzieci i Młodzieży Michałowi Warzesze, który uderzając trzy razy laską marszałkowską otworzył obrady izby i powitał gości specjalnych. Byli wśród  nich: wiceminister edukacji Maciej Kopeć, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Kandydaci na posłów do Sejmu Dzieci i Młodzieży musieli przygotować w dwuosobowych zespołach relacje z wykonania zadania rekrutacyjnego. Prace nadesłane przez uczniów oceniali eksperci wskazani przez Instytut Pamięci Narodowej.

Zadanie rekrutacyjne w tym roku polegało na zrealizowaniu projektu, w którym upamiętnią losy i działalność posła sprawującego mandat w latach 1918-1939, a który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Jako przykłady trwałego upamiętnienia organizatorzy zaproponowali uczniom przygotowanie krótkiego filmu, słuchowiska, witryny internetowej, tablicy lub tabliczki pamiątkowej czy publikacji.

 

Uczestnikami SDiM mogą być uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji mają 13 lat i w dniu sesji SDiM nie będą mieli 18 lat. W sesji SDiM można wziąć udział tylko raz.

 

To projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat – także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

 

Organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Pamięci Narodowej.