15 listopada 2019

Prawidłowość dokonywania zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Szanowni Państwo.

 

W załączeniu przekazuję wykaz błędów, które występowały podczas rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich oraz stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli wypoczynku. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i uwzględnianie uwag przy kolejnych rejestracjach wypoczynku. Działania te mogą przyczynić się do usprawnienia procesu zatwierdzenia zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania różnorodnych form wypoczynku.

 

Wykaz błędów występujących podczas rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli wypoczynku.