6 grudnia 2018

Program „Razem bezpieczniej”.

Szanowni Państwo.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″. Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Termin składania projektów upływa dnia 11 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW). Na stronie internetowej Programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedury” zamieszczone są procedury, wzory wniosku i instrukcji do wypełniania.