11 stycznia 2019

Program „Razem dla integracji” – ankieta dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W zawiązku z realizacją programu „Razem dla integracji” dofinansowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta zbiera niezbędne dane związane z realizacją projektu, między innymi liczbę uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz kraj ich pochodzenia. W związku z krótkim terminem realizacji projektu proszę o wypełnienie ankiety do 18 stycznia 2019 r, do końca dnia.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://siko.kuratorium.opole.pl/ankieta-cudzoziemcy/