29 stycznia 2019

Program – Szkoła Dialogu

Do udziału w programie zaprasza szkoły z całej Polski Fundacja Forum Dialogu.

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne i są prowadzone przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską.  Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł:  SZKOŁY DIALOGU

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli – opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu.
Więcej informacji w załączonej ulotce. Osoba kontaktowa: Agnieszka Mierzwa, agnieszka.mierzwa@dialog.org.pl,  22 551 50 26

 

Ulotka