8 września 2020

Program wymiany uczniów szkół średnich – FLEX

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza do udziału w programie wymiany uczniów szkół średnich
Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.
W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej lub drugiej klasy liceum/technikum.

Wszelkie informacje dotyczące Programu FLEX dostępne są na stronie https://poland.americancouncils.org
Rejestracja oraz formularz w linku do aplikacji online https://ais.americancouncils.org/flex