6 listopada 2018

Projekt Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska

W imieniu Kuratora Śpiewającej Polski Region Opolski  – w trosce  o rozwój śpiewu zespołowego na Opolszczyźnie, zapraszamy do udziału w Projekcie „Śpiewająca Polska” – Akademii Chóralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Projekt zakłada wsparcie – także finansowe – dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków. W związku  z powyższym pan Tadeusz Eckert – Kurator Śpiewającej Polski Region Opolski – zachęca do wypełnienia ankiety (dostępnej w linku poniższej) dotyczącej zespołów śpiewaczych działających na Opolszczyźnie,
w Państwa placówce https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwYB0n8azS_Tw9CaGdFRnixMOE1UarOde2rKaExnC5RpOiPg/viewform?usp=pp_url

Uprzejmie prosimy o wypełnienie jej  w terminie do 16 listopada 2018 r. Pozyskanie danych umożliwi stworzenie bazy informacyjnej na temat zespołów wokalnych działających na Opolszczyźnie. Dzięki niej będziemy mogli kierować do Państwa wszelkie informacje oraz zaproszenia do udziału w realizowanych projektach artystycznych. Liczymy na efektywną i twórczą współpracę.   Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Ogólne informacje o projekcie, celach, założeniach i  formach działań Akademii Chóralnej dostępne są na stronie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
http://www.nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska-edycja-2018 szczegółowszych informacji o projekcie  może udzielić pan Tadeusz Eckert – Kurator Śpiewającej Polski Regionu Opolskiego – tel. 669 130 181