7 września 2020

Projekt edukacyjno-społeczny „To(działa)MY!”

Inicjatywa skierowana jest do  wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej.

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji.

Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Rejestracja do projektu trwa od 1 do 25 września 2020 r.

Czas trwania projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Grupa docelowa: Nauczyciele pracujący z uczniami od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie, regulamin oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie UNICEF.

Do pobrania:

Zaproszenie do projektu edukacyjnego TO(działa)MY! (format PDF)