5 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół.

 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakłada  zmiany w klasyfikacji zawodów, praktycznej nauce zawodu, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw znajdują się również  propozycje rozwiązań dot. warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w szkole, zmian w przepisach dotyczących wychowania przedszkolnego, dopuszczania podręczników, a także kształcenia artystycznego czy Systemu Informacji Oświatowej.

 

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518250#12518250