24 września 2018

Projekt Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II.

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie, którego celem jest ukazanie dziedzictwa Jana Pawła II jako inspiracji do podejmowania działań kulturalnych i artystycznych.

Rekrutację do udziału w projekcie trwa do 30.09.2018 r.

W ramach projektu odbędą się:

*wizyta studyjne śladami Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Krakowie, Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11-14.10.2018 r.,

*zjazd warsztatowo-szkoleniowy w Warszawie w dniach 25-28.10.2018 r.,

*lokalne wydarzenia kulturalne autorstwa uczestników (współfinansowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II) w dniach 29.10.-30.11.2018 r.,

* zjazd ewaluacyjny w Warszawie w dniach 7-9.12.2018 roku.

 

Udział w projekcie jest  bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu do Warszawy i Krakowa.

Dokładne informacje.